Kansallispukujen historiaa ja käsitteitä

Suomalaisen kansallispuvun historiaa

Suomalainen kansallispuku syntyi itsenäistymispyrkimysten aikaan symboloimaan suomalaisuutta ja vahvistamaan suomalaista identiteettiä samaan tapaan kuin kansallishymni ja Suomen lippukin. Kansallispuvut ovat pukuhistorian asiantuntijoiden nykykäyttöön kokoamia uusintoja kansan perinteisistä ja yksilöllisistä juhla-asuista 1700- ja 1800-luvuilta. Puvut perustuvat alueensa ja aikakautensa tyypillisiin kansan pukeutumistapoihin ja niiden kokoamisen periaatteet ovat vaihdelleet vuosien aikana.

Tänä päivänä Suomen käsityön museon yhteydessä toimiva Suomen kansallispukukeskus vastaa paitsi tämän pukuhistorian tallentamisesta ja esittelemisestä, myös kansallispukujen tarkistuksista ja uusien pukujen kokoamisesta yhdessä asiantuntijoista koostuvan Kansallispukuraadin kanssa.

 

Tarkistettu kansallispuku

Kansallispukumalleja on koottu runsaasti jo ennen Suomen kansallispukuneuvoston, nykyisin Suomen kansallispukukeskuksen toimintaa. Näille pukumalleille on alettu 1980-luvulta lähtien tilaajayhteisöjen toimesta toteuttaa Kansallispukuraadin hyväksymiä perinnepohjaisuuden tarkistuksia, koska pukumallit olivat saattaneet ajan saatossa etääntyä alkuperäisistä malleistaan. Pukutarkistuksessa tutkitaan puvun alkuperäiset vaatekappaleet ja palautetaan ne vastaamaan mahdollisimman tarkasti esikuviaan materiaalien, kaavoitusten ja ompelurakenteiden osalta. Lista Kansallispukuraadin hyväksymistä pukumalleista löytyy mallipuku-nimellä sivustolta www.kansallispuvut.fi

Tarkistamaton kansallispuku

Kansallispukumalli, joka on koottu ennen Suomen kansallispukuneuvoston, nykyisin Suomen kansallispukukeskuksen toimintaa. Aiemmin kansallispukujen valmistustavat ja saatavissa olevat materiaalit ovat vaihdelleet. Pukujen työohjeet ovat olleet hyvin niukkasisältöisiä, joten puvuista on helposti valmistunut hieman toisistaan poikkeavia versioita. Jokainen kansallispuku on aikansa tuote ja sellaisenaan arvokas osa kansallispukuhistoriaamme. Katso www.kansallispuvut.fi

 

Pin It on Pinterest